Na de bevallingen in december en januari, de verjaardagen en de feestdagen zijn we, terug op Bel-Air, direkt begonnen met het uitvoeren van onze plannen. Dus eerst maar eens begonnen met het slopen van het plafond in onze toekomstige keuken. De balken waarop het plafond rustte waren verrot op de plaatsen waar ze in de muur staken.  Provisorisch waren balken die geen steun meer in de muur hadden gestut met hout of met een schroefstempel. Ongelooflijk wat een stof en vuil 100 jaar historie produceert!

schroefstempel om balken te steunen

De laatste balk die er nog uit moet

Als de laatste balk eruit is moet de bovenkant van de muur waar alle balken op gerust hebben, mooi vlak worden gemaakt  en uitgelijnd, voordat ik de nieuwe balken kan gaan plaatsen. En dat niet alleen. Ook de gaten in de tegenoverliggende muur moeten uitgediept worden. Die worden tijdens het plaatsen en uitlijnen van de balken op de juiste hoogte gebracht: ze worden dus nogal ruim, zowel in de breedte als in de hoogte uitgehakt.

De bovenkant van de muur is inmiddels gefatsoeneerd en niet alleen de bovenkant, maar ook de muur zelf moest op een aantal plaatsen behoorlijk gerestaureerd worden. Ook dat is helemaal klaar.

Het oude hout: plafondbalken De nieuwe plafondbalken

De bestelde balken zijn ook aangekomen. Ze zijn alleen gezaagd dus moet ik er wel “even” met een schaaf en/of een schuurmachine overheen. Een van de balken is bijna 6 meter lang en 20×20! Die moet je met minimaal 4 man plaatsen. En het is niet eens eiken! Als ze door mij wat geschuurd zijn gaat Coby ze in de beits zetten. Dan mag ik ze, samen met haar, gaan plaatsen: dat wordt nog een hele onderneming!

De balkgaten voor de plafondbalken Zoals je ziet op deze foto moet er nogal wat gehakt worden om alle gaten uitgelijnd te krijgen. Lekker klusje!

Advertenties