Begin restauratie voorgevel huis2

Zo begon de restauratie van de voorgevel van huis2. Dat was afgelopen jaar. De (blauwe) dubbele deuren zijn geplaatst en er is begonnen met het opnieuw afpleisteren van de voorgevel. Met zorg worden de gele kaders van bourgondische natuursteen vrij gehouden, omdat ze zo karakteristiek zijn.

Vervolgens zijn de scheuren in het hoger gelegen pleisterwerk gerepareerd en daarna hebben we de voorgevel in de voorstrijk zetten, ter voorbereiding van de definitieve afwerking, die vermoedelijk in het najaar gaat plaatsvinden.

We hadden de indruk, dat de buitenmuur enigszins werd weggedrukt door het gewicht van het dak. Daarom hebben we twee trekstangen geplaatst, waarvan de muurankers zichtbaar zijn in de gevel.Niet alleen de muurankers, maar ook de door Coby gerestaureerde oude eiken deur met een houten voorhang (tegen de kou).

Voor het in de voorstrijk zetten van de buitenmuur gaf Coby zoals gewoonlijk de eerste aanzet, ik heb meestal eerst een klein zetje nodig, maar toen gingen we ook door! Inmiddels staat de hele voorgevel in de voorstrijk en kunnen we beginnen met het restaureren van de kaders rond de deuren en ramen.

Ze is onmisbaar

Maar behalve aan de buitenzijde, zijn we ook aan de binnenzijde verder gegaan. De voorgevel en de achtergevel zijn met elkaar verbonden door een dikke (40 cm!) muur “en pierre”, zeg maar schoonmetselwerk met kiezels, rotsblokken etc, en dat over twee verdiepingen. Echter de muur op de eerste verdieping rustte over een heel klein stukje op de muur eronder. Met andere woorden: die muur “hing” tussen de voor- en achtergevel! Maar dat was niet alles! Het plafond van de begane grond zou verankerd moeten zijn in de niet aansluitende muren, maar die “hing” dus ook vrij over een lengte van 5 meter! Niet echt een solide situatie! Bovendien waren die muren, zoals al dat soort muren, gemetseld met een kalkspecie waarin wel heel veel zand was verwerkt! Als je er tegen aan sloeg dan liep het voegsel tussen de kiezels uit!!

Aan de slag! Eerst hebben we een deel van de bovenmuur gestut omdat we daaronder een stuk van de onderste muur wilden afhalen om een doorgang te maken.

Doorbreken muur

Laatste brokken

En net als in de geneeskunde, moet ook hier de wond weer netjes worden afgewerkt. Dat moet dus ook weer “en pierre” oftewel schoonmetselwerk op z’n frans! Op de volgende foto moet dat schone werk nog wel worden afgevoegd, maar dat is van later zorg.

schoon metselwerk (nog afvoegen)

Toen dat allemaal was gedaan hebben we de ruimte tussen boven- en benedenmuur met beton opgevuld en in een moeite door het zwevende plafond een solide verankering in die muur gegeven.

Advertenties