Behalve water, komt alles en iedereen achter huis1 langs om bij huis2 te komen. Die weg is van Didier, een van grotere boeren bij ons in de buurt, maar is aangemerkt als rue communale: gemeenschappelijke weg. Bovendien is het eerste deel behoorlijk steil en……bestaat uit aangereden grond. Als het nat is dan is die weg met een personenauto vrijwel niet te berijden. Didier zou de greppel graven voor de watertoevoer, maar…….de boerderij ging voor, dus dat heeft buurman Jean Philipe al gedaan. Toen ik toestemming vroeg voor de watertoevoer had ik Didier ook een voorstel gedaan voor de weg: als hij voor het transport zou zorgen zouden wij de split betalen die de weg moet verharden. Het afgraven met zo’n 10 cm dat eveneens nodig was zouden we gewoon aan hem betalen. Toen ik hem eens aan die afspraak herinnerde liet hij weten dat het wel eens eind maart kon worden. Maar……..op een mooie dag, half februari, stond hij voor de deur: als we het nog steeds wilden kon het vandaag! Een half uur later stond hij met groot materieel achter huis1. Een paar uur later was de weg afgegraven.

Didier met de grote "pelle"

In totaal werden er 4 grote aanhangers met grond, bijna 8 m3, toegevoegd aan onze toekomstige parking van huis2.

Het werk vordert

Het resultaat tegen lunchtijd zie je hieronder!

De afgegraven weg

Na de lunch gingen 2 tractoren met grote aanhangers op weg naar de afgraving in St Agnan zo’n 12 km bij ons vandaan. Het werden 2 ritten en die resulteerden in bijn a 30 ton(!) split, die door Didier vakkundig werden verspreid over het uitgegraven wegdeel. Het resultaat? Huis Bellevue (huis2) is nu onder vrijwel alle weersomstandigheden met de auto bereikbaar!

De weg naar huis Bellevue

Advertenties